Probrano po: terenski zapis
Prikazano 1-30 od 286 zapisa
Zvukovi iz povorke - traktor, jujuškanje, konji sa zvončićima
Zvukovi iz povorke - traktor, jujuškanje, konji sa zvončićima
2
Završni poluslužbeni govor organizatora ove svadbe - o svrsi ove priredbe
Završni poluslužbeni govor organizatora ove svadbe - o svrsi ove priredbe
3
Tonski nizovi žveglji iz Etnografskog muzeja
Tonski nizovi žveglji iz Etnografskog muzeja
8
Tonski nizovi žveglji iz Etnografskog muzeja
Tonski nizovi žveglji iz Etnografskog muzeja
9
Tonski nizovi jedinki, trumbeta, fućkaljka i iz Etnografskog muzeja
Tonski nizovi jedinki, trumbeta, fućkaljka i iz Etnografskog muzeja
10
Tonski nizovi jedinki iz Etnografskog muzeja
Tonski nizovi jedinki iz Etnografskog muzeja
11
Tonski nizovi dvojnica iz Etnografskog muzeja
Tonski nizovi dvojnica iz Etnografskog muzeja
12
Tonski nizovi dvojnica iz Etnografskog muzeja
Tonski nizovi dvojnica iz Etnografskog muzeja
13
Tonski nizovi dvojnica iz Etnografskog muzeja
Tonski nizovi dvojnica iz Etnografskog muzeja
14
Tonski nizovi dvojnica iz Etnografskog muzeja
Tonski nizovi dvojnica iz Etnografskog muzeja
15
Tonski nizovi dvojki iz Etnografskog muzeja
Tonski nizovi dvojki iz Etnografskog muzeja
16
Tonski niz diplica
Tonski niz diplica
17
Sviranje tonskog niza
Sviranje tonskog niza
18
"Sprovod"; "Svadba" - potpuno tihi
19
Recitacija; predstavljanje kazivača
Recitacija; predstavljanje kazivača
20
Razgovor i dogovor o pjevanju i pjesmama
Razgovor i dogovor o pjevanju i pjesmama
21
Razgovor i dogovor o pjevanju i pjesmama
Razgovor i dogovor o pjevanju i pjesmama
22
Razgovor i dogovor o pjevanju
Razgovor i dogovor o pjevanju
23
Razgovor i dogovor o pjevanju
Razgovor i dogovor o pjevanju
24
Predstavljenje kazivača
Predstavljenje kazivača
26
Predstavljanje tamburaša OSS-a Jesenovec
Predstavljanje tamburaša OSS-a Jesenovec
27
Predstavljanje novog kazivača
Predstavljanje novog kazivača
29
Predstavljanje kazivačica
Predstavljanje kazivačica
30