Probrano po: kazivanje
Prikazano 1-30 od 1344 zapisa
Završni poluslužbeni govor organizatora ove svadbe - o svrsi ove priredbe
Završni poluslužbeni govor organizatora ove svadbe - o svrsi ove priredbe
8
Razgovor sa sviračima o njihovom zanimanju
Razgovor sa sviračima o njihovom zanimanju
9
Razgovor sa sviračima
Razgovor sa sviračima
10
Imena i podaci o sviračima - o sastavu, odakle su, gdje inače sviraju
Imena i podaci o sviračima - o sastavu, odakle su, gdje inače sviraju
11
Nagovaranje da se ide u snuboke (nagovarač,
Nagovaranje da se ide u snuboke (nagovarač, "mašetar", momkov otac, kasnije majka i momak)
14
Završna riječ organizatora resničke svadbe
Završna riječ organizatora resničke svadbe
15
Jela na večeri u kući mladog
Jela na večeri u kući mladog
16
Nastavak kazivanje o svadbenim običajima (
Nastavak kazivanje o svadbenim običajima ("nakolenče")
17
Vjerovanje uz svadbu (
Vjerovanje uz svadbu ("coprije")
18
Mlada i danas još znade pobjeći oko jutra (prije išla zdencu)
Mlada i danas još znade pobjeći oko jutra (prije išla zdencu)
19
Nekadašnje
Nekadašnje "kušlejne zelje" (ljube se svatovi prije nego što jedu zelje)
20
Kakve su danas svadbe
Kakve su danas svadbe
21
Osnovni program svadbe
Osnovni program svadbe
23
Najava; uvodni komentar o organizaciji prema starim običajima
Najava; uvodni komentar o organizaciji prema starim običajima
24
Recitira od br. 191 (pjesme) do br. 200; pjeva br. 191,194
Recitira od br. 191 (pjesme) do br. 200; pjeva br. 191,194
28