Probrano po: Rukopisni fond
Prikazano 121-150 od 2808 zapisa
Uvid u stariju vokalnu folklornu glazbu sela Foli kraj Svetvinčenta (Savičenta) i Bale u Istri; Seminarski rad Muzičke akademije, 1982.
Uvid u stariju vokalnu folklornu glazbu sela Foli kraj Svetvinčenta (Savičenta) i Bale u Istri; Seminarski rad Muzičke akademije, 1982.
123
Uvid u glazbenu kulturu Tanzanijskih otoka Zanzibara i Pembe, 1982; Referat za 9. susret Muzičkih akademija,  Sarajevo 1983.
Uvid u glazbenu kulturu Tanzanijskih otoka Zanzibara i Pembe, 1982; Referat za 9. susret Muzičkih akademija, Sarajevo 1983.
124
Uvid u glazbeni život Tanzanijskih otoka Zanzibara i Pembe, 1982, Diplomski rad iz etnomuzikologije Muzičke akademije u Zagrebu, 1983.
Uvid u glazbeni život Tanzanijskih otoka Zanzibara i Pembe, 1982, Diplomski rad iz etnomuzikologije Muzičke akademije u Zagrebu, 1983.
125
Uvid u glazbeni repertoar međimurskog sela Belica u 1974.g. Seminarski rad - Muzička akademija u Zagrebu.
Uvid u glazbeni repertoar međimurskog sela Belica u 1974.g. Seminarski rad - Muzička akademija u Zagrebu.
126
Uvid u dvoglasno pjevanje u Puntu na otoku Krku 1981. Seminarski rad iz etnomuzikologije Muzičke akademije u Zagrebu
Uvid u dvoglasno pjevanje u Puntu na otoku Krku 1981. Seminarski rad iz etnomuzikologije Muzičke akademije u Zagrebu
127
„U Valpovu se glasovita šljivovica peče“
„U Valpovu se glasovita šljivovica peče“
128
Uspavanke. Izbor iz rukopisnih zbirki IEF-a i objavljenih zbirki.
Uspavanke. Izbor iz rukopisnih zbirki IEF-a i objavljenih zbirki.
133
Usmeno pripovijedanje u selima Hrvatskog Zagorja, 1969- 1972. sv. I. - III.
Usmeno pripovijedanje u selima Hrvatskog Zagorja, 1969- 1972. sv. I. - III.
134
Usmenoknjiževna građa iz Cernika. 1988.
Usmenoknjiževna građa iz Cernika. 1988.
137
Usmene pripovijetke u Međimurju. 2008.; diplomski rad. Hrvatski studiji Sveučilišta u Zagrebu. Mentor: prof. dr. sc. Ljiljana Marks.
Usmene pripovijetke u Međimurju. 2008.; diplomski rad. Hrvatski studiji Sveučilišta u Zagrebu. Mentor: prof. dr. sc. Ljiljana Marks.
138
Usmene predaje iz Marije Bistrice, priče iz života i pučka pobožnost 1984.
Usmene predaje iz Marije Bistrice, priče iz života i pučka pobožnost 1984.
140
Usmene predaje i priče iz sela Bruške (Bukovica), 1980.
Usmene predaje i priče iz sela Bruške (Bukovica), 1980.
141
Usmene lirske pjesme Župe dubrovačke. Olinko Delorko: Narodne pjesme iz Župe dubrovačke 1962. (priređeno za tisak iz IEF rkp 391 - dio)
Usmene lirske pjesme Župe dubrovačke. Olinko Delorko: Narodne pjesme iz Župe dubrovačke 1962. (priređeno za tisak iz IEF rkp 391 - dio)
142
Usmene lirske pjesme, balade, kazivanja o životu i običajima bosanskih Sefarda
Usmene lirske pjesme, balade, kazivanja o životu i običajima bosanskih Sefarda
143
Usmena poezija i druga građa iz Slavonije 1981. i 1983.
Usmena poezija i druga građa iz Slavonije 1981. i 1983.
145
Usmena poezija Gorskog Kotara. Studija i izbor građe.
Usmena poezija Gorskog Kotara. Studija i izbor građe.
146
Usmena narodna književnost Imotske krajine u korpusu lista
Usmena narodna književnost Imotske krajine u korpusu lista "Imotska krajina" od 1970. - 1988. Diplomski rad - Kroatistika, Filozofski fakultet u Zagrebu 1996.
147
Usmena književnost u programu i udžbenicima književnosti. Studija i fotokopije građe.
Usmena književnost u programu i udžbenicima književnosti. Studija i fotokopije građe.
148
Usmena književnost u dokumentacijskoj građi o folkloru. Disertacija. Filozofski fakultet, 1985.
Usmena književnost u dokumentacijskoj građi o folkloru. Disertacija. Filozofski fakultet, 1985.
149
Usmena književnost otoka Hvara. Priređeno za tisak (Projekt
Usmena književnost otoka Hvara. Priređeno za tisak (Projekt "Otoci" - Matica hrvatska).
150