Prikazano 1-14 od 14 zapisa
Aerofono glazbalo: gajde. Svirač - Nikola Kuzmanović - pokazivanje piskova
Aerofono glazbalo: gajde. Svirač - Nikola Kuzmanović - pokazivanje piskova
1
Aerofono glazbalo: gajde. Svirač - Nikola Kuzmanović - privezivanje laktače
Aerofono glazbalo: gajde. Svirač - Nikola Kuzmanović - privezivanje laktače
2
Aerofono glazbalo: gajde. Svirač - Nikola Kuzmanović - privezivanje laktače
Aerofono glazbalo: gajde. Svirač - Nikola Kuzmanović - privezivanje laktače
3
Aerofono glazbalo: gajde. Svirač - Nikola Kuzmanović
Aerofono glazbalo: gajde. Svirač - Nikola Kuzmanović
4
Aerofono glazbalo: gajde. Svirač - Nikola Kuzmanović
Aerofono glazbalo: gajde. Svirač - Nikola Kuzmanović
5
Aerofono glazbalo: gajde. Svirač - Nikola Kuzmanović
Aerofono glazbalo: gajde. Svirač - Nikola Kuzmanović
6
Aerofono glazbalo: gajde. Svirač - Nikola Kuzmanović
Aerofono glazbalo: gajde. Svirač - Nikola Kuzmanović
7
Istraživanje folklornih glazbala u Slavoniji 1981.
Istraživanje folklornih glazbala u Slavoniji 1981.
9
Istraživanje folklornih glazbala u Slavoniji 1981.
Istraživanje folklornih glazbala u Slavoniji 1981.
10
Istraživanje folklornih glazbala u Slavoniji 1981.
Istraživanje folklornih glazbala u Slavoniji 1981.
11
Instrumentalna glazba u Hrkanovcima i Đakovačkim Selcima 1981.
Instrumentalna glazba u Hrkanovcima i Đakovačkim Selcima 1981.
13
Presnimke na VHS s: IEF video 59 i 60 (Instrumentalna glazba u području Zagore i Makarskog primorja 1981.; Instrumentalna glazba u Jesenovcu  (kraj Sesveta) 1981.); IEF video 61 (Istraživanje cimbala (ugađanje) u Kominu kraj Zeline 1980.; Istraživanje dipli i svirka T. Komazeca  1981. Snimljeno u Puntu na otoku Krku.; Svirka na jedinci sa Kosmeta (Ramadan). Snimljeno u Puntu na otoku Krku.); IEF
Presnimke na VHS s: IEF video 59 i 60 (Instrumentalna glazba u području Zagore i Makarskog primorja 1981.; Instrumentalna glazba u Jesenovcu (kraj Sesveta) 1981.); IEF video 61 (Istraživanje cimbala (ugađanje) u Kominu kraj Zeline 1980.; Istraživanje dipli i svirka T. Komazeca 1981. Snimljeno u Puntu na otoku Krku.; Svirka na jedinci sa Kosmeta (Ramadan). Snimljeno u Puntu na otoku Krku.); IEF
14