Probrano po: Mjenovo
Prikazano 1-30 od 79 zapisa
Svirka na harmonici - marš
Svirka na harmonici - marš
1
Svirka na harmonici uz pjesmu: Stara kvočka s piplići
Svirka na harmonici uz pjesmu: Stara kvočka s piplići
5
Svirka na harmonici:
Svirka na harmonici: "nimška polka"
6
Svirka na harmonici (valcer) : - tekst nerazgovjetan
Svirka na harmonici (valcer) : - tekst nerazgovjetan
9
Kratko kazivanje o instrumentu
Kratko kazivanje o instrumentu
10
Svirka (
Svirka ("igra") na harmonici ("rajle"): "Čim se sednem..." (polka)
11
Pjesma (- razgovor muža i žene)
Pjesma (- razgovor muža i žene)
12
Pjesma: Prostrla se j' zlata žnora od stola do vrata.
Pjesma: Prostrla se j' zlata žnora od stola do vrata.
15
Pjesma: Svieti Ivan piše svojem drugom dijelu...
Pjesma: Svieti Ivan piše svojem drugom dijelu...
16
Pjesma: Pasla j' Mare. pasla j' Mare bijele vole šare,  dolatilo, doletilo j' pero paunovo.
Pjesma: Pasla j' Mare. pasla j' Mare bijele vole šare, dolatilo, doletilo j' pero paunovo.
17
Pjesma: /:Trava, trava, trava j' zelena:/
Pjesma: /:Trava, trava, trava j' zelena:/
18
Pjesma: /:Čul sam danas jedan vesel glas:/
Pjesma: /:Čul sam danas jedan vesel glas:/
19
Pjesma: Hižni gospon, kadi jesi va kakvoj misli jesi?
Pjesma: Hižni gospon, kadi jesi va kakvoj misli jesi?
20
Pjesma: Trnjice, trnjice, na trnjice šipak,  /:joj, kako imaju junaki lip žitak.:/
Pjesma: Trnjice, trnjice, na trnjice šipak, /:joj, kako imaju junaki lip žitak.:/
21
Pjesma : Dober večer bog daj ovde skupa spravnim, ovde skupa spravnim svatovim pozvanim				'
Pjesma : Dober večer bog daj ovde skupa spravnim, ovde skupa spravnim svatovim pozvanim '
22
Pjesma:
Pjesma: "Snitljiva pšenica"
23
Pjesma:
Pjesma: "Išal sam se šietat"
24
Pjesma:
Pjesma: "Bliedi misec, prosviti"
25
Pjesma /melodija kao prethodna: /:
Pjesma /melodija kao prethodna: /: "Okolo Ivanca"
26
Pjesma
Pjesma "Va našem zdencu"
27
Pjesma:
Pjesma: "Na sred sela stoji jedan visok bor"
28
Pjesma:
Pjesma: "Na sred sela stoji jedan visok bor"
29
Pjesma:
Pjesma: "Dostal jesam kitu cvijeta"
30