Prikazano 1-30 od 472 zapisa
Bile jesu tri sestrice
Bile jesu tri sestrice
1
Bile jesu tri sestrice
Bile jesu tri sestrice
2
Balon, obraćanje (tararankanje)
Balon, obraćanje (tararankanje)
3
Balon, prebiranje (tararankanje)
Balon, prebiranje (tararankanje)
4
Zelen bore (partizanska)
Zelen bore (partizanska)
5
Marko se šeće spod gore
Marko se šeće spod gore
6
Primorka mi konja jaše
Primorka mi konja jaše
7
Suze moje na kamen padale
Suze moje na kamen padale
8
Cviće mi je polje pokrilo
Cviće mi je polje pokrilo
9
Sedam dana
Sedam dana
10
Sve su cure u selu zaspale
Sve su cure u selu zaspale
11
Zibala Jane
Zibala Jane
12
Divojka je rože brala
Divojka je rože brala
13
Bile su nam tri sestrice
Bile su nam tri sestrice
14
Tri su rane na srcu mojemu
Tri su rane na srcu mojemu
15
Zaspal Pave
Zaspal Pave
16
U Lindaru gradu ladonja mi zelena
U Lindaru gradu ladonja mi zelena
17
Oj divojka, jabuka rumena
Oj divojka, jabuka rumena
18
Sproletio sivi sokol
Sproletio sivi sokol
19
Aj Marice, mlada dušo moja
Aj Marice, mlada dušo moja
20
U Lindaru gradu ladonja mi zelena
U Lindaru gradu ladonja mi zelena
21
Kočka
Kočka
22
Široko more i Dunav
Široko more i Dunav
23
Puna je Pola mladih marinera
Puna je Pola mladih marinera
24
Kad bi znalo sunce govoriti
Kad bi znalo sunce govoriti
25
Sinoć Ive iz Novoga doša
Sinoć Ive iz Novoga doša
26
Tjeraj mala, volove sa brega
Tjeraj mala, volove sa brega
27
Širi se more i Dunaj
Širi se more i Dunaj
28
Pred kućon mi zelen borac raste
Pred kućon mi zelen borac raste
29
Pred kućon mi zelen borac raste
Pred kućon mi zelen borac raste
30