Probrano po: kazivači
Prikazano 1-30 od 555 zapisa
Miho Konjuh (lijeričar) i Ante Rusko Franković (kolovođa).
Miho Konjuh (lijeričar) i Ante Rusko Franković (kolovođa).
1
Miho Konjuh (lijeričar) i  Ante Rusko Franković (kolovođa)
Miho Konjuh (lijeričar) i Ante Rusko Franković (kolovođa)
2
Pepina Prpić - prognanička kazivanja
Pepina Prpić - prognanička kazivanja
3
Pjesme i priče iz Lomnice, 1963.: Komušanje kukuruza. Kazivač Stjepan Stepanić (čuvar u Muzeju Turopolja), istraživačica Maja Bošković-Stulli i ukućani.
Pjesme i priče iz Lomnice, 1963.: Komušanje kukuruza. Kazivač Stjepan Stepanić (čuvar u Muzeju Turopolja), istraživačica Maja Bošković-Stulli i ukućani.
4
Folklorna građa s otoka Mljeta: Panorama Babinog Polja
Folklorna građa s otoka Mljeta: Panorama Babinog Polja
5
Folklorna građa s otoka Mljeta: Lijeričar Franjo Klobasa iz Babinog Polja
Folklorna građa s otoka Mljeta: Lijeričar Franjo Klobasa iz Babinog Polja
6
Folklorna građa s otoka Mljeta: Upletanje kose i uređenje oglavlja žena u Babinom Polju
Folklorna građa s otoka Mljeta: Upletanje kose i uređenje oglavlja žena u Babinom Polju
7
Folklorna građa s otoka Mljeta: Izrada končjera - umetka u kosu žene pri uređenju oglavlja
Folklorna građa s otoka Mljeta: Izrada končjera - umetka u kosu žene pri uređenju oglavlja
8
Folklorna građa s otoka Mljeta: Izrada končjera - umetka u kosu žene pri uređenju oglavlja
Folklorna građa s otoka Mljeta: Izrada končjera - umetka u kosu žene pri uređenju oglavlja
9
Folklorna građa s otoka Mljeta: Izrada končjera - umetka u kosu žene pri uređenju oglavlja
Folklorna građa s otoka Mljeta: Izrada končjera - umetka u kosu žene pri uređenju oglavlja
10
Folklorna građa s otoka Mljeta: Crkva - zvonik - u Babinom Polju
Folklorna građa s otoka Mljeta: Crkva - zvonik - u Babinom Polju
11
Folklorna građa s otoka Mljeta: Ženska tradicijska nošnja iz Babinog Polja - Nike Čumbelić
Folklorna građa s otoka Mljeta: Ženska tradicijska nošnja iz Babinog Polja - Nike Čumbelić
12
Folklorna građa s otoka Mljeta: Ženska tradicijska nošnja iz Babinog Polja - Nike Čumbelić
Folklorna građa s otoka Mljeta: Ženska tradicijska nošnja iz Babinog Polja - Nike Čumbelić
13
Folklorna građa s otoka Mljeta: Ženska tradicijska nošnja iz Babinog Polja - Nike Čumbelić
Folklorna građa s otoka Mljeta: Ženska tradicijska nošnja iz Babinog Polja - Nike Čumbelić
14
Folklorna građa s otoka Mljeta: Žensko oglavlje sa škufjom, bez marame, crne boje za žalost - udovica Anica Čumbelić
Folklorna građa s otoka Mljeta: Žensko oglavlje sa škufjom, bez marame, crne boje za žalost - udovica Anica Čumbelić
15
Folklorna građa s otoka Mljeta: Žensko oglavlje sa škufjom, bez marame - Nike Čumbelić
Folklorna građa s otoka Mljeta: Žensko oglavlje sa škufjom, bez marame - Nike Čumbelić
16
Folklorna građa s otoka Mljeta: Udovica Anica Čumbelić - tradicijska žalobna nošnja
Folklorna građa s otoka Mljeta: Udovica Anica Čumbelić - tradicijska žalobna nošnja
17
Folklorna građa s otoka Mljeta: Udovica Anica Čumbelić - tradicijska žalobna nošnja
Folklorna građa s otoka Mljeta: Udovica Anica Čumbelić - tradicijska žalobna nošnja
18
Folklorna građa s otoka Mljeta: Udovica Anica Čumbelić - tradicijska žalobna nošnja
Folklorna građa s otoka Mljeta: Udovica Anica Čumbelić - tradicijska žalobna nošnja
19
Folklorna građa s otoka Mljeta: Udovica Anica Čumbelić - tradicijska žalobna nošnja
Folklorna građa s otoka Mljeta: Udovica Anica Čumbelić - tradicijska žalobna nošnja
20
Folklorna građa s otoka Mljeta: Folklorna grupa iz Babinog Polja
Folklorna građa s otoka Mljeta: Folklorna grupa iz Babinog Polja
21
Etnološka i folklorna građa sa ušća Neretve, 1964.: Pogled na selo Topolo.
Etnološka i folklorna građa sa ušća Neretve, 1964.: Pogled na selo Topolo.
22
Etnološka i folklorna građa sa ušća Neretve, 1964.: Vršenje žita konjima.
Etnološka i folklorna građa sa ušća Neretve, 1964.: Vršenje žita konjima.
23
Etnološka i folklorna građa sa ušća Neretve, 1964.: Vršenje žita konjima.
Etnološka i folklorna građa sa ušća Neretve, 1964.: Vršenje žita konjima.
24
Etnološka i folklorna građa sa ušća Neretve, 1964.: Pogled na tok Neretve.
Etnološka i folklorna građa sa ušća Neretve, 1964.: Pogled na tok Neretve.
25
Tradicijska ženska nošnja iz sela Vlaškovca kraj Jastrebarskog. Na slici Štefanija Fresl za vrijeme berbe grožđa u Mladini
Tradicijska ženska nošnja iz sela Vlaškovca kraj Jastrebarskog. Na slici Štefanija Fresl za vrijeme berbe grožđa u Mladini
26
Etnološka i folklorna građa sa ušća Neretve, 1964.: Pogled sa Neretve na obalu.
Etnološka i folklorna građa sa ušća Neretve, 1964.: Pogled sa Neretve na obalu.
27
Stara zagorska 'iža sa slamnatim krovom i članovi KUD-a
Stara zagorska 'iža sa slamnatim krovom i članovi KUD-a "Naprijed" iz Huma na Sutli u rekonstruiranim nošnjama
28
Stara zagorska 'iža sa slamnatim krovom i članovi KUD-a
Stara zagorska 'iža sa slamnatim krovom i članovi KUD-a "Naprijed" iz Huma na Sutli u rekonstruiranim nošnjama
29
Etnološka i folklorna građa sa ušća Neretve, 1964.: Pogled na selo Blace.
Etnološka i folklorna građa sa ušća Neretve, 1964.: Pogled na selo Blace.
30