Prikazano 1-30 od 383 zapisa
Simonovićeva
Simonovićeva "karavana" na sjevernom Velebitu (prvi s lijeva dr. Simonović, drugi Ilija Šarinić, treći dr. Hirtz)
1
Grupa pred kućom, Jablanac (dr. Marković: Vrkići pod Velebitom)
Grupa pred kućom, Jablanac (dr. Marković: Vrkići pod Velebitom)
2
Pristanište, Jablanac (dr. Marković: Sveti Juraj)
Pristanište, Jablanac (dr. Marković: Sveti Juraj)
3
Spasidol, braća Dragičević, Jablanac (kuća i ljudi) [dr. Marković: Poljak i Šarinić]
Spasidol, braća Dragičević, Jablanac (kuća i ljudi) [dr. Marković: Poljak i Šarinić]
4
Čardak za kukuruz, Jablanac
Čardak za kukuruz, Jablanac
5
Prave cisterne za vodu, Mlinište, sjeverni Velebit
Prave cisterne za vodu, Mlinište, sjeverni Velebit
6
Ovce na paši iznad Karlobaga (dr. Marković: na Docima na Velebitu)
Ovce na paši iznad Karlobaga (dr. Marković: na Docima na Velebitu)
7
Kamena kuća, sjeverni Velebit (dr. Marković: Krajačeva kuća)
Kamena kuća, sjeverni Velebit (dr. Marković: Krajačeva kuća)
8
Djeca pred kućom, sjeverni Velebit
Djeca pred kućom, sjeverni Velebit
9
Stan u Lubenovcu, skupljanje sijena
Stan u Lubenovcu, skupljanje sijena
10
Svinjar u šumi, sjeverni Velebit
Svinjar u šumi, sjeverni Velebit
11
Drvena kuća u raspadanju, Topusko
Drvena kuća u raspadanju, Topusko
12
Drvena kuća oko Topuskoga
Drvena kuća oko Topuskoga
13
Drvena kuća oko Topuskoga
Drvena kuća oko Topuskoga
14
Drvena kuća oko Topuskoga
Drvena kuća oko Topuskoga
15
Drvena kuća oko Topuskoga
Drvena kuća oko Topuskoga
16
Drvena kuća, Topusko
Drvena kuća, Topusko
17
Nova drvena kuća s kamenim temeljem, oko Topuskoga
Nova drvena kuća s kamenim temeljem, oko Topuskoga
18
Tvrdinić Boža, stolar, pred kućom, Banija
Tvrdinić Boža, stolar, pred kućom, Banija
19
Drvena kuća u raspadanju, Banija
Drvena kuća u raspadanju, Banija
20
Groblje, Majske Poljane
Groblje, Majske Poljane
21
Crkva s drvenim krovom, Majske Poljane (?)
Crkva s drvenim krovom, Majske Poljane (?)
22
Drvene kuće, Banija
Drvene kuće, Banija
23
Drvene kuće u Petrinji
Drvene kuće u Petrinji
24
Drvene kuće u Petrinji
Drvene kuće u Petrinji
25
Šokica, Bereg
Šokica, Bereg
26
Šokica, Bereg
Šokica, Bereg
27
Šokica, Bereg
Šokica, Bereg
28
Portret Šokice, Baranja 1929.
Portret Šokice, Baranja 1929.
29
Portret Šokice, Baranja
Portret Šokice, Baranja
30