Prikazano 1-30 od 180 zapisa
Ispovijedaonica, polikromirano drvo, sa slikom sv. Margarete Kortonske, pokajnice, s atributom - psom, ulje na platnu, 18. st., žc BDM M. Gorica
Ispovijedaonica, polikromirano drvo, sa slikom sv. Margarete Kortonske, pokajnice, s atributom - psom, ulje na platnu, 18. st., žc BDM M. Gorica
1
Pas - atribut Sv. Roka, polikromirana drvena skulptura, bočni oltar Sv. Antuna Padovanskog, 18. st., žc BDM M. Gorica
Pas - atribut Sv. Roka, polikromirana drvena skulptura, bočni oltar Sv. Antuna Padovanskog, 18. st., žc BDM M. Gorica
2
Simbolički motiv na kustodiji, polikromirani kamen, svetište pavlinske crkve Rođenja BDM u Sveticama, 16. st.
Simbolički motiv na kustodiji, polikromirani kamen, svetište pavlinske crkve Rođenja BDM u Sveticama, 16. st.
3
Simbolički motiv na kustodiji, polikromirani kamen, svetište pavlinske crkve Rođenja BDM u Sveticama, 16. st.
Simbolički motiv na kustodiji, polikromirani kamen, svetište pavlinske crkve Rođenja BDM u Sveticama, 16. st.
4
Simbolički motiv na kustodiji, polikromirani kamen, svetište pavlinske crkve Rođenja BDM u Sveticama, 16. st.
Simbolički motiv na kustodiji, polikromirani kamen, svetište pavlinske crkve Rođenja BDM u Sveticama, 16. st.
5
Simbolički / animalistički motivi na kustodiji, polikromirani kamen, svetište pavlinske crkve Rođenja BDM u Sveticama, 16. st.
Simbolički / animalistički motivi na kustodiji, polikromirani kamen, svetište pavlinske crkve Rođenja BDM u Sveticama, 16. st.
6
Herma na korskim sjedalima,  rezbareno drvo, svetište pavlinske crkve BDM u Sveticama, 18. st.
Herma na korskim sjedalima, rezbareno drvo, svetište pavlinske crkve BDM u Sveticama, 18. st.
7
Sv. Juraj ubija zmaja, polikromirano i pozlaćeno drvo, atika bočnog oltara u pavlinskoj crkvi Rođenja BDM u Sveticama, 17. st.
Sv. Juraj ubija zmaja, polikromirano i pozlaćeno drvo, atika bočnog oltara u pavlinskoj crkvi Rođenja BDM u Sveticama, 17. st.
8
Amblem reda pavlina, polikromirano i pozlaćeno drve, kućište orgulja, pavlinska crkva Rođenja BDM u Sveticama, 18. st.
Amblem reda pavlina, polikromirano i pozlaćeno drve, kućište orgulja, pavlinska crkva Rođenja BDM u Sveticama, 18. st.
9
Sv. Notburga, ulje na platnu, bočna kapela pavlinske crkve Rođenja BDM u Sveticama, 18. st.
Sv. Notburga, ulje na platnu, bočna kapela pavlinske crkve Rođenja BDM u Sveticama, 18. st.
10
Propovjedaonica, polikromirano i pozlaćeno drvo, sj. zid lađe pavlinske crkve Rođenja BDM u Sveticama, 18. st.
Propovjedaonica, polikromirano i pozlaćeno drvo, sj. zid lađe pavlinske crkve Rođenja BDM u Sveticama, 18. st.
11
Prikaz đavla, detalj slike sv. Prokopa, ulje na platnu, franjevačka zbirka u Krapini, 18. st.
Prikaz đavla, detalj slike sv. Prokopa, ulje na platnu, franjevačka zbirka u Krapini, 18. st.
12
Orao, simbol Sv. Ivana evanđelista, polikromirano i pozlaćeno drvo, detalj propovjedaonice, 18. st., žc Sv. Jelene
Orao, simbol Sv. Ivana evanđelista, polikromirano i pozlaćeno drvo, detalj propovjedaonice, 18. st., žc Sv. Jelene
13
Orao, simbol sv. Ivana evanđelista, detalj propovjedaonice, 18. st., žc Sv. Jelene
Orao, simbol sv. Ivana evanđelista, detalj propovjedaonice, 18. st., žc Sv. Jelene
14
Pisanica, 21. st., ispred žc. Sv. Jelene, Zabok
Pisanica, 21. st., ispred žc. Sv. Jelene, Zabok
15
Janje, simbol euharistije, posrebreno drvo, glavni oltar žc Sv. Jelene Zabok, 18. st.
Janje, simbol euharistije, posrebreno drvo, glavni oltar žc Sv. Jelene Zabok, 18. st.
16
Magarac, detalj jaslica, 20. st. (?), sakristija žc Sv. Jelene, Zabok
Magarac, detalj jaslica, 20. st. (?), sakristija žc Sv. Jelene, Zabok
17
Glavni oltar, župna crkva sv. Emerika Kostel
Glavni oltar, župna crkva sv. Emerika Kostel
18
Drvena vrata na kleti s motivom konja na nadvratnici, Svetojurski Vrhi
Drvena vrata na kleti s motivom konja na nadvratnici, Svetojurski Vrhi
19
Močvarni predio Jarčani
Močvarni predio Jarčani
20
Propovjedaonica, župna crkva sv. Emerika Kostel
Propovjedaonica, župna crkva sv. Emerika Kostel
21
Stara hiža s dvoriščem Milke Hižak, Gornja Glogovnica
Stara hiža s dvoriščem Milke Hižak, Gornja Glogovnica
22
Crkveni barjak, župna crkva sv. Roka Draškovec
Crkveni barjak, župna crkva sv. Roka Draškovec
23
Čipka za poculicu s motivom 'jagnješce', Zavičajna zbirka Josip Hunjadi, Sv. Marija
Čipka za poculicu s motivom 'jagnješce', Zavičajna zbirka Josip Hunjadi, Sv. Marija
24
Čipkani motiv 'lastavica', Zavičajna zbirka Josip Hunjadi, Sv. Marija
Čipkani motiv 'lastavica', Zavičajna zbirka Josip Hunjadi, Sv. Marija
25
Čipkani motiv 'ftičeki', Zavičajna zbirka Josip Hunjadi, Sv. Marija
Čipkani motiv 'ftičeki', Zavičajna zbirka Josip Hunjadi, Sv. Marija
26
Čipkani motiv 'riba', Zavičajna zbirka Josip Hunjadi, Sv. Marija
Čipkani motiv 'riba', Zavičajna zbirka Josip Hunjadi, Sv. Marija
27
Čipkarica Gordana Hunjadi, predsjednica Udruge Svetomarska čipka, Sv. Marija
Čipkarica Gordana Hunjadi, predsjednica Udruge Svetomarska čipka, Sv. Marija
28
Zavičajna zbirka svetomarske čipke, Zavičajna zbirka Josip Hunjadi, Sv. Marija
Zavičajna zbirka svetomarske čipke, Zavičajna zbirka Josip Hunjadi, Sv. Marija
29
Metalni kalup za bombone, Zavičajna zbirka Josip Hunjadi, Sv. Marija
Metalni kalup za bombone, Zavičajna zbirka Josip Hunjadi, Sv. Marija
30