Probrano po: Marks, Ljiljana
Prikazano 1-30 od 80 zapisa
Razgovor s kazivačicama u sklopu terenskog istraživanja vezanog na projekt Naracije straha (FEAR), Gorski kotar, 7. i 8.9.2017.
Razgovor s kazivačicama u sklopu terenskog istraživanja vezanog na projekt Naracije straha (FEAR), Gorski kotar, 7. i 8.9.2017.
1
Predaje otoka Zlarina, 1975.
Predaje otoka Zlarina, 1975.
5
Predaje otoka Zlarina, Narodna umjetnost 17, 1975.
Predaje otoka Zlarina, Narodna umjetnost 17, 1975.
6
Predaje otoka Zlarina, Narodna umjetnost 17 , 1975.
Predaje otoka Zlarina, Narodna umjetnost 17 , 1975.
7
Razgovor s maturantima, 1975.
Razgovor s maturantima, 1975.
9
Predaje. žeinci (Luka) 1994.
Predaje. žeinci (Luka) 1994.
19
Predaje. žeinci (Luka) 1994.
Predaje. žeinci (Luka) 1994.
20
Usmena književnost u Cerniku 1987.
Usmena književnost u Cerniku 1987.
21
Usmena književnost u Cerniku 1987.
Usmena književnost u Cerniku 1987.
22
Usmena književnost u Cerniku 1987.
Usmena književnost u Cerniku 1987.
23
Dječji folklor. OŠ
Dječji folklor. OŠ "Jarun" u Zagrebu 1987. (Vickasta zbirka).
24
Dječji folklor. OŠ
Dječji folklor. OŠ "Jarun" u Zagrebu 1985. i 1987. (Vickasta zbirka).
25
Izbor snimaka za izložbu
Izbor snimaka za izložbu "Narodna intima" u Etnografskom muzeju u Zagrebu 1986.
26
Usmena književnost otoka Hvara 1983.
Usmena književnost otoka Hvara 1983.
29
Usmena književnost otoka Hvara 1983.
Usmena književnost otoka Hvara 1983.
30