Prikazano 1-30 od 58 zapisa
Projekt ANIMAL: Kalničko prigorje: Intervju s M.H. i M.H., Gornja Glogovnica, 5.6.2021.
Projekt ANIMAL: Kalničko prigorje: Intervju s M.H. i M.H., Gornja Glogovnica, 5.6.2021.
1
Projekt ANIMAL: Hrvatsko zagorje 2 Pregradska okolica: Intervju sa S. R., Gornja Šemnica, 21.10.2020.
Projekt ANIMAL: Hrvatsko zagorje 2 Pregradska okolica: Intervju sa S. R., Gornja Šemnica, 21.10.2020.
2
Projekt ANIMAL: Hrvatsko Zagorje 2 - Pregradska okolica: Intervju s Š.C., Gotalovec, 22.10.2020.
Projekt ANIMAL: Hrvatsko Zagorje 2 - Pregradska okolica: Intervju s Š.C., Gotalovec, 22.10.2020.
3
Projekt ANIMAL: Kalničko prigorje: Intervju sa skupinom kazivača, Apatovec, 6.6.2021.
Projekt ANIMAL: Kalničko prigorje: Intervju sa skupinom kazivača, Apatovec, 6.6.2021.
4
Projekt ANIMAL: Kalničko prigorje: Intervju s Z.V., Osijek Vojakovački, 5.6.2021.
Projekt ANIMAL: Kalničko prigorje: Intervju s Z.V., Osijek Vojakovački, 5.6.2021.
5
Projekt ANIMAL: Kalničko prigorje: Intervju s Z.J., Greberanec, 4.6.2021.
Projekt ANIMAL: Kalničko prigorje: Intervju s Z.J., Greberanec, 4.6.2021.
6
Terensko istraživanje Hrvatsko zagorje 1 - Zlatarska okolica (Belec)
Terensko istraživanje Hrvatsko zagorje 1 - Zlatarska okolica (Belec)
8
Terensko istraživanje Hrvatsko zagorje 1 – Zlatarska okolica (Zlatar)
Terensko istraživanje Hrvatsko zagorje 1 – Zlatarska okolica (Zlatar)
9
Gornji dio svetohraništa glavnog oltara, župna crkva sv. Roka Draškovec
Gornji dio svetohraništa glavnog oltara, župna crkva sv. Roka Draškovec
10
Donji dio glavnog oltara s prikazom anđela klanjatelja, župna crkva sv. Roka Draškovec
Donji dio glavnog oltara s prikazom anđela klanjatelja, župna crkva sv. Roka Draškovec
11
Bajuk, Lidija; Jembrih, Zvjezdana; Projekt ANIMAL: Hrvatsko zagorje 2: Pregradska okolica: Intervju s M. Š. i B. B., Kostel, 21. 10. 2020.
Bajuk, Lidija; Jembrih, Zvjezdana; Projekt ANIMAL: Hrvatsko zagorje 2: Pregradska okolica: Intervju s M. Š. i B. B., Kostel, 21. 10. 2020.
12
Zvjezdana Jembrih: Skica lokaliteta Apatovec
Zvjezdana Jembrih: Skica lokaliteta Apatovec
13
Historicistička kapela sv. Petra Apatovec iznutra
Historicistička kapela sv. Petra Apatovec iznutra
14
Lidija Bajuk s kazivačima Vladimirom Topolkom i Brankom Zadravcem, Apatovec
Lidija Bajuk s kazivačima Vladimirom Topolkom i Brankom Zadravcem, Apatovec
15
Historicistička kapela sv. Petra Apatovec, 19. st.
Historicistička kapela sv. Petra Apatovec, 19. st.
16
Detalj gornje plohe kultnog kamena, lokalitet Dumača, Osijek Vojakovački
Detalj gornje plohe kultnog kamena, lokalitet Dumača, Osijek Vojakovački
17
Kultni kamen i kameni stolac, lokalitet Dumača, Osijek Vojakovački
Kultni kamen i kameni stolac, lokalitet Dumača, Osijek Vojakovački
18
Ukopani kamen s mogućim urezima, lokalitet Dumača, Osijek Vojakovački
Ukopani kamen s mogućim urezima, lokalitet Dumača, Osijek Vojakovački
19
Kamen s urezima na putu 2, lokalitet Dumača, Osijek Vojakovački
Kamen s urezima na putu 2, lokalitet Dumača, Osijek Vojakovački
20
Krovišta s animalnim ukrasima, kapela Ranjenog Isusa Kostel
Krovišta s animalnim ukrasima, kapela Ranjenog Isusa Kostel
21
Svetište, kapela sv. Jurja Svetojurski Vrhi
Svetište, kapela sv. Jurja Svetojurski Vrhi
22
Propovjedaonica, kapela sv. Jurja Svetojurski Vrhi
Propovjedaonica, kapela sv. Jurja Svetojurski Vrhi
23
Zidni medaljoni BDM i četiri evanđelista, svod kapele sv. Jurja Svetojurski Vrhi
Zidni medaljoni BDM i četiri evanđelista, svod kapele sv. Jurja Svetojurski Vrhi
24
Glavni oltar, župna crkva Uznesenja Bl. Djevice Marije Glogovnica
Glavni oltar, župna crkva Uznesenja Bl. Djevice Marije Glogovnica
25
Freska i bočni oltar, župna crkva Uznesenja Bl. Djevice Marije Glogovnica
Freska i bočni oltar, župna crkva Uznesenja Bl. Djevice Marije Glogovnica
26
Kazivačice Marica Habun i Milka Hižak s Lidijom Bajuk, Gornja Glogovnica
Kazivačice Marica Habun i Milka Hižak s Lidijom Bajuk, Gornja Glogovnica
27
Pravoslavna crkva sv. Nikole Osijek Vojakovački, 18. st.
Pravoslavna crkva sv. Nikole Osijek Vojakovački, 18. st.
28
Zvjezdana Jembrih: Skica lokaliteta Osijek Vojakovački
Zvjezdana Jembrih: Skica lokaliteta Osijek Vojakovački
29
Put prema Dumači, brdo Cerik, Osijek Vojakovački
Put prema Dumači, brdo Cerik, Osijek Vojakovački
30