Probrano po: fotografija
Prikazano 61-90 od 9651 zapisa
Propovjedaonica, župna crkva sv. Emerika Kostel
Propovjedaonica, župna crkva sv. Emerika Kostel
61
Kip evanđelista Marka s lavom, propovjedaonica župne crkve sv. Emerika Kostel
Kip evanđelista Marka s lavom, propovjedaonica župne crkve sv. Emerika Kostel
62
Kip evanđelista sv. Mateja s krilatim anđelom, propovjedaonica župne crkve sv. Emerika Kostel
Kip evanđelista sv. Mateja s krilatim anđelom, propovjedaonica župne crkve sv. Emerika Kostel
63
Kip evanđelista Luke s volom, propovjedaonica župne crkve sv. Emerika Kostel
Kip evanđelista Luke s volom, propovjedaonica župne crkve sv. Emerika Kostel
64
Kapela sv. Lenarda Pogančec, iznad Pregrade
Kapela sv. Lenarda Pogančec, iznad Pregrade
65
Smrdljivi martin i bubamara, zid kapele sv. Lenarda Pogančec
Smrdljivi martin i bubamara, zid kapele sv. Lenarda Pogančec
66
Župni dvor župne crkve pohoda Bl. Djevice Marije Vinagora
Župni dvor župne crkve pohoda Bl. Djevice Marije Vinagora
67
Svetište i glavni oltar, župna crkva Bl. Djevice Marije Vinagora
Svetište i glavni oltar, župna crkva Bl. Djevice Marije Vinagora
68
Stara staja i župni dvor, župna crkva pohoda Bl. Djevice Marije Vinagora
Stara staja i župni dvor, župna crkva pohoda Bl. Djevice Marije Vinagora
69
Zapadno pročelje, kapela sv. Jurja Svetojurski Vrhi
Zapadno pročelje, kapela sv. Jurja Svetojurski Vrhi
70
Pogled na Strahinjčicu, Hajdino zrno, Vinsku špicu i Ivančicu, Svetojurski Vrhi
Pogled na Strahinjčicu, Hajdino zrno, Vinsku špicu i Ivančicu, Svetojurski Vrhi
71
Kamena škropionica kraj ulaznih vrata, kapela sv. Jurja, Svetojurski Vrhi
Kamena škropionica kraj ulaznih vrata, kapela sv. Jurja, Svetojurski Vrhi
72
Svetište, kapela sv. Jurja Svetojurski Vrhi
Svetište, kapela sv. Jurja Svetojurski Vrhi
73
Kip sv. Jurja, kapela sv. Jurja Svetojurski Vrhi
Kip sv. Jurja, kapela sv. Jurja Svetojurski Vrhi
74
Propovjedaonica, kapela sv. Jurja Svetojurski Vrhi
Propovjedaonica, kapela sv. Jurja Svetojurski Vrhi
75
Kip evanđelista sv. Marka s lavom, kapela sv. Jurja Svetojurski Vrhi
Kip evanđelista sv. Marka s lavom, kapela sv. Jurja Svetojurski Vrhi
76
Kip evanđelista sv. Mateja s čovjekom, kapela sv. Jurja Svetojurski Vrhi
Kip evanđelista sv. Mateja s čovjekom, kapela sv. Jurja Svetojurski Vrhi
77
Kip evanđelista sv. Luke s volom, kapela sv. Jurja Svetojurski Vrhi
Kip evanđelista sv. Luke s volom, kapela sv. Jurja Svetojurski Vrhi
78
Zidni medaljoni BDM i četiri evanđelista, svod kapele sv. Jurja Svetojurski Vrhi
Zidni medaljoni BDM i četiri evanđelista, svod kapele sv. Jurja Svetojurski Vrhi
79
Kip evanđelista sv. Ivana u liku mladića s perom, kaležom i hostijom, glavni oltar, kapela sv. Jurja Svetojurski Vrhi
Kip evanđelista sv. Ivana u liku mladića s perom, kaležom i hostijom, glavni oltar, kapela sv. Jurja Svetojurski Vrhi
80
Zidni medaljon evanđelista sv. Luke s volom, kapela sv. Jurja Svetojurski Vrhi
Zidni medaljon evanđelista sv. Luke s volom, kapela sv. Jurja Svetojurski Vrhi
81
Zidni medaljon evanđelista sv. Ivana s orlom, kapela sv. Jurja Svetojurski Vrhi
Zidni medaljon evanđelista sv. Ivana s orlom, kapela sv. Jurja Svetojurski Vrhi
82
Klet sa zidnim motivom jelena, Svetojurski Vrhi
Klet sa zidnim motivom jelena, Svetojurski Vrhi
83
Drvena vrata na kleti s motivom konja na nadvratnici, Svetojurski Vrhi
Drvena vrata na kleti s motivom konja na nadvratnici, Svetojurski Vrhi
84
Devastirana unutrašnjost napuštene hiže, Stipernica
Devastirana unutrašnjost napuštene hiže, Stipernica
85
Tradicijska hiža, Stipernica
Tradicijska hiža, Stipernica
86
Pogled s Vrha Vinagorskih prema Sopotu sa sv. Mihaljem
Pogled s Vrha Vinagorskih prema Sopotu sa sv. Mihaljem
87
Pogled s Gornje Plemenšćine prema vrhu Japica na Kunagori u smjeru Kostela
Pogled s Gornje Plemenšćine prema vrhu Japica na Kunagori u smjeru Kostela
88
Zvjezdana Jembrih i Lidija Bajuk s kazivačicom Slavicom Reiner iz Gornje Šemnice, Muzej grada Pregrade
Zvjezdana Jembrih i Lidija Bajuk s kazivačicom Slavicom Reiner iz Gornje Šemnice, Muzej grada Pregrade
89
Ukrasni metalni kokoti na suvremenom imanju, Stipernica
Ukrasni metalni kokoti na suvremenom imanju, Stipernica
90