67. Pokoj vječni, "Pokoj vječni daruj im Gospodine..."