62. Lika goji konja i junaka, "Aj, Lika goji konja i junaka, Dalmacija lipi' divojaka..."