60. Snijeg pade, drumi zapadoše, "Snijeg pade, drumi zapadoše..."