45. Livno, Duvno i Bukova Gora, "Livno, Duvno i Bukova Gora, i Bukova Gora..."