Godišnji skup IEF-a „Covid-19 u humanističkoj perspektivi: mutacije straha i kulturne promjene“, IEF, Zagreb, 28. - 30.9.2020. (6): Goran Đurđević i Suzana Marjanić: Kako je to biti šišmiš u doba COVIDA-19? ili koliko pandemije možemo podnijeti