Godišnji skup IEF-a „Covid-19 u humanističkoj perspektivi: mutacije straha i kulturne promjene“, IEF, Zagreb, 28. - 30.9.2020. (4): Ksenija Orelj, Sabina Salamon i Martina Tkalčić: Opasno za dodir!