Godišnji skup IEF-a „Covid-19 u humanističkoj perspektivi: mutacije straha i kulturne promjene“, IEF, Zagreb, 28. - 30.9.2020. (3): Matea Zajc Petranović: Posljednji “krajišnik” i pionir preventivne medicine dr. Andrija Štampar