Godišnji skup IEF-a „Covid-19 u humanističkoj perspektivi: mutacije straha i kulturne promjene“, IEF, Zagreb, 28. - 30.9.2020. (3): Alexander Buczynski: Kuga, kontumaci i karantena: javnozdravstvena obrana u Vojnoj krajini u 18. i 19. st.