Prikazano 1-30 od 560 zapisa
Trim - sklonište za težake.
Trim - sklonište za težake.
1
Kazivačica Anica Beroš čuva ovce kraj
Kazivačica Anica Beroš čuva ovce kraj "Haračića dvora".
2
Kazivačica Anica Beroš.
Kazivačica Anica Beroš.
3
Kazivačica Marija Beroš.
Kazivačica Marija Beroš.
4
Kazivačica Jele Stepinović i Divna Zečević, asistent  INU.
Kazivačica Jele Stepinović i Divna Zečević, asistent INU.
5
Masline i pogled na selo.
Masline i pogled na selo.
6
Kazivač Ivan Kuzmičić.
Kazivač Ivan Kuzmičić.
7
Kazivačica Petra Zaninović.
Kazivačica Petra Zaninović.
8
Hvarski pejsaž.
Hvarski pejsaž.
9
Štale.
Štale.
10
Kazivač Srkoj Jure sa ženom.
Kazivač Srkoj Jure sa ženom.
11
Crkvica Sv. Lucije.
Crkvica Sv. Lucije.
12
Kazivač Visković Josip.
Kazivač Visković Josip.
13
Kazivačica Neđeljka Šeputić.
Kazivačica Neđeljka Šeputić.
14
Folklorna građa Sinjske krajine, 1965.: Pogled na Dicmo.
Folklorna građa Sinjske krajine, 1965.: Pogled na Dicmo.
15
Folklorna građa Sinjske krajine, 1965.: Kazivač Ante Rančić.
Folklorna građa Sinjske krajine, 1965.: Kazivač Ante Rančić.
16
Folklorna građa Sinjske krajine, 1965.: Kazivač Ante Rančić.
Folklorna građa Sinjske krajine, 1965.: Kazivač Ante Rančić.
17
Folklorna građa Sinjske krajine, 1965.: Kazivačica Ana Radan
Folklorna građa Sinjske krajine, 1965.: Kazivačica Ana Radan
18
Folklorna građa Sinjske krajine, 1965.: Kazivačica Ana Radan iz Hrvaca
Folklorna građa Sinjske krajine, 1965.: Kazivačica Ana Radan iz Hrvaca
19
Folklorna građa Sinjske krajine, 1965.: Dernek u Otoku.
Folklorna građa Sinjske krajine, 1965.: Dernek u Otoku.
20
Folklorna građa Sinjske krajine, 1965.: Žene dolaze na dernek u Otoku.
Folklorna građa Sinjske krajine, 1965.: Žene dolaze na dernek u Otoku.
21
Folklorna građa Sinjske krajine, 1965.: Žene dolaze na dernek u Otoku.
Folklorna građa Sinjske krajine, 1965.: Žene dolaze na dernek u Otoku.
22
Folklorna građa Sinjske krajine, 1965.: Žene dolaze na dernek u Otoku.
Folklorna građa Sinjske krajine, 1965.: Žene dolaze na dernek u Otoku.
23
Muzički folklor Sinjske krajine, 1965.: Pogled na Mojanku
Muzički folklor Sinjske krajine, 1965.: Pogled na Mojanku
24
Muzički folklor Sinjske krajine, 1965.: Pogled na Sinj
Muzički folklor Sinjske krajine, 1965.: Pogled na Sinj
25
Muzički folklor Sinjske krajine, 1965.: Kazivačica Šinka Pavić.
Muzički folklor Sinjske krajine, 1965.: Kazivačica Šinka Pavić.
26
Muzički folklor Sinjske krajine, 1965.: Guslar Jozo Pervan iz Podgradine (Livno) na sajmu u Sinju.
Muzički folklor Sinjske krajine, 1965.: Guslar Jozo Pervan iz Podgradine (Livno) na sajmu u Sinju.
27
Muzički folklor Sinjske krajine, 1965.: Žene iz okolice Sinja na tjednom sajmu u Sinju
Muzički folklor Sinjske krajine, 1965.: Žene iz okolice Sinja na tjednom sajmu u Sinju
28
Muzički folklor Sinjske krajine, 1965.: Guslar Jozo Pervan iz Podgradine (Livno) na sajmu u Sinju.
Muzički folklor Sinjske krajine, 1965.: Guslar Jozo Pervan iz Podgradine (Livno) na sajmu u Sinju.
29
Muzički folklor Sinjske krajine, 1965.: Kazivačica Ane Sikirica
Muzički folklor Sinjske krajine, 1965.: Kazivačica Ane Sikirica
30