Probrano po: fotografija
Prikazano 1-100 od 9068 zapisa
Faseta
Poklade u Kastavštini, 1984.: spaljivanje pusta, pogrebna povorka, pust u gostionici pred spaljivanje
Poklade u Kastavštini, 1984.: spaljivanje pusta, pogrebna povorka, pust u gostionici pred spaljivanje
1
Berba lavande na polju Breslavica vlasnika Bartola Dulčića, selo Rudina, otok Hvar, 6.7.2016.: Lavanda u vreći.
Berba lavande na polju Breslavica vlasnika Bartola Dulčića, selo Rudina, otok Hvar, 6.7.2016.: Lavanda u vreći.
13
Narodne pripovijetke, predaje i pjesme s otoka Hvara, sv. 1-2, 1965, 1966.: Žena s djetetom
Narodne pripovijetke, predaje i pjesme s otoka Hvara, sv. 1-2, 1965, 1966.: Žena s djetetom
14
Šporetni lonci.
Šporetni lonci.
15
Djevojke u narodnoj nošnji.
Djevojke u narodnoj nošnji.
16
Djevojke u narodnoj nošnji.
Djevojke u narodnoj nošnji.
17
Svirači.
Svirači.
18
Djevojke iz okolice Svoga.
Djevojke iz okolice Svoga.
19
Momak i djevojka iz okolice Svoga.
Momak i djevojka iz okolice Svoga.
20
Ples oro u Cerovcu.
Ples oro u Cerovcu.
21
Ples oro na crkvenom saboru Svetog Preobraženja kod mjesta Svoge.
Ples oro na crkvenom saboru Svetog Preobraženja kod mjesta Svoge.
22
Djevojka u narodnoj nošnji.
Djevojka u narodnoj nošnji.
23
Ples oro u Cerovcu.
Ples oro u Cerovcu.
24
Ples oro u Cerovcu.
Ples oro u Cerovcu.
25
Vrč s ceckama izrađen u Krapini.
Vrč s ceckama izrađen u Krapini.
26
Enamluk, stražnja strana sa neksagramom.
Enamluk, stražnja strana sa neksagramom.
27
Dvije snahe u suvremenoj narodnoj nošnji.
Dvije snahe u suvremenoj narodnoj nošnji.
28
Vožnja gnoja. Krave u jarmu.
Vožnja gnoja. Krave u jarmu.
29
Crkvena slava kod manastira Svete Trojice.
Crkvena slava kod manastira Svete Trojice.
30
Slika na stropu pobočne kapelice župne crkve.
Slika na stropu pobočne kapelice župne crkve.
31
Seljakinja Ana Gradištanec - tkalja, radnica na izložbi u Z.Z.
Seljakinja Ana Gradištanec - tkalja, radnica na izložbi u Z.Z.
32
Zidanica iz kamena.
Zidanica iz kamena.
33
Ivan Domazet izrezuje gudalo za gusle.
Ivan Domazet izrezuje gudalo za gusle.
34
Keramički predmeti izrađeni u staroj krapinskoj tvornici.
Keramički predmeti izrađeni u staroj krapinskoj tvornici.
35
Dio čaršije.
Dio čaršije.
36
Kuća u Cerovcu.
Kuća u Cerovcu.
37
Seljaci, svirači na diplama.
Seljaci, svirači na diplama.
38
"Meja" (granica) na cesti Lujzijani.
39
Ples oro na crkvenom saboru Svetog Preobraženja.
Ples oro na crkvenom saboru Svetog Preobraženja.
40
Ples oro na crkvenom saboru Svetog Preobraženja.
Ples oro na crkvenom saboru Svetog Preobraženja.
41
Vrčići za vino.
Vrčići za vino.
42
Zdjelica.
Zdjelica.
43
Dva lonca.
Dva lonca.
44
Pećnica za lonce.
Pećnica za lonce.
45
Lonac s poklopcem.
Lonac s poklopcem.
46
Zdjelica.
Zdjelica.
47
Lonac za cvijeće.
Lonac za cvijeće.
48
Sud za ocat.
Sud za ocat.
49
Priređivanje zemlje za lončarstvo. Ivan Solin, sin lončara Stjepana Solina.
Priređivanje zemlje za lončarstvo. Ivan Solin, sin lončara Stjepana Solina.
50
Lončarski alat rezač i šik.
Lončarski alat rezač i šik.
51
Lončarski alat za izglađivanje posuđa.
Lončarski alat za izglađivanje posuđa.
52
Štuce.
Štuce.
53
Žena s rogima i jalbom s leđa.
Žena s rogima i jalbom s leđa.
54
Župna crkva.
Župna crkva.
55
Alat za strojenje pastuha.
Alat za strojenje pastuha.
56
Noviji čardak obitelji Ban
Noviji čardak obitelji Ban
57
Sa Jurjeva, ciganskog blagdana.
Sa Jurjeva, ciganskog blagdana.
58
Sa Jurjeva, ciganskog blagdana.
Sa Jurjeva, ciganskog blagdana.
59
Sa Jurjeva, ciganskog blagdana.
Sa Jurjeva, ciganskog blagdana.
60
Ženska narodna nošnja - straga.
Ženska narodna nošnja - straga.
61
Košnice Mitka Grgošića.
Košnice Mitka Grgošića.
62
Čardak zadruge Šoštarić.
Čardak zadruge Šoštarić.
63
Štagalj u župnom dvorištu.
Štagalj u župnom dvorištu.
64
Narodni ples.
Narodni ples.
65
Narodni ples.
Narodni ples.
66
Preslica.
Preslica.
67
Preslica lopatarka.
Preslica lopatarka.
68
Preslica kopljasta.
Preslica kopljasta.
69
Marica Grgorek prede na klovratu.
Marica Grgorek prede na klovratu.
70
Preslica na proboj.
Preslica na proboj.
71
Preslica.
Preslica.
72
Djevojka opremljena kao mladenka.
Djevojka opremljena kao mladenka.
73
Seljački par u gradskoj nošnji.
Seljački par u gradskoj nošnji.
74
Keramički predmeti iz tvornice Sonnenberg u kolovozu 1933.
Keramički predmeti iz tvornice Sonnenberg u kolovozu 1933.
75
Pehar krapinskog vatrogasnog društva.
Pehar krapinskog vatrogasnog društva.
76
Čeh, Leh i Meh.
Čeh, Leh i Meh.
77
Nadgrobna ploča Pavla Srkulja, zvonara zavjetne kapele M.B. na Trškom Vrhu iz 1839.
Nadgrobna ploča Pavla Srkulja, zvonara zavjetne kapele M.B. na Trškom Vrhu iz 1839.
78
Narodna nošnja s otoka Suska.
Narodna nošnja s otoka Suska.
79
Drveno raspelo.
Drveno raspelo.
80
Narodna nošnja.
Narodna nošnja.
81
Stolica Mije Kaluđerovića.
Stolica Mije Kaluđerovića.
82
Čobanska koliba na saonicama u torinu.
Čobanska koliba na saonicama u torinu.
83
Motiv iz Krka.
Motiv iz Krka.
84
Žena u nošnji.
Žena u nošnji.
85
Stambena zgrada - brvnara, srpanj 1934.
Stambena zgrada - brvnara, srpanj 1934.
86
Brvnara.
Brvnara.
87
Seljanka stojeći prede.
Seljanka stojeći prede.
88
Korice za nož od drva.
Korice za nož od drva.
89
Mijo i Bara Stepinac u narodnoj nošnji.
Mijo i Bara Stepinac u narodnoj nošnji.
90
Preslica - krstasta.
Preslica - krstasta.
91
Sajam kod hrama Svetog preobraženja.
Sajam kod hrama Svetog preobraženja.
92
Ispiranje lana ispod mlina u Cerovcu.
Ispiranje lana ispod mlina u Cerovcu.
93
Mladež pleše kolo. Sabor hrama Svetog Preobraženja kod Svoge.
Mladež pleše kolo. Sabor hrama Svetog Preobraženja kod Svoge.
94
Djevojački oro.
Djevojački oro.
95
Ispraćaj kongresista.
Ispraćaj kongresista.
96
Prosjak.
Prosjak.
97
Djevojka iz okolice Svoga.
Djevojka iz okolice Svoga.
98
Djevojka u narodnoj nošnji.
Djevojka u narodnoj nošnji.
99
Ples oro.
Ples oro.
100