Prikazano 1-50 od 321 zapisa
Posavski plesovi
Posavski plesovi
1
Kolo.
Kolo.
2
Opanci i obojci.
Opanci i obojci.
3
Portret muškarca.
Portret muškarca.
4
Portret muškarca.
Portret muškarca.
5
Dva muškarca.
Dva muškarca.
6
Poculica (straga).
Poculica (straga).
7
Dvije djevojke.
Dvije djevojke.
8
Portret muškarca
Portret muškarca
9
Muškarac i dvije žene u narodnim nošnjama.
Muškarac i dvije žene u narodnim nošnjama.
10
Portret žene.
Portret žene.
11
Dvije djevojke u narodnim nošnjama.
Dvije djevojke u narodnim nošnjama.
12
Djevojka - detalj.
Djevojka - detalj.
13
Portret muškarca.
Portret muškarca.
14
Portret muškarca.
Portret muškarca.
15
Muškarac u narodnoj nošnji.
Muškarac u narodnoj nošnji.
16
Portret muškarca.
Portret muškarca.
17
Portret djevojke.
Portret djevojke.
18
Dvije djevojke iz Turopolja
Dvije djevojke iz Turopolja
19
Portret djevojke s leđa
Portret djevojke s leđa
20
Portret djevojke.
Portret djevojke.
21
Djevojake u narodnim nošnjama.
Djevojake u narodnim nošnjama.
22
Djevojka iz slavonske Podravine.
Djevojka iz slavonske Podravine.
23
Plesanje u posavskim narodnim nošnjama, u paru na kružnici.
Plesanje u posavskim narodnim nošnjama, u paru na kružnici.
24
Par u narodnoj nošnji.
Par u narodnoj nošnji.
25
Portret starice.
Portret starice.
26
Opanci s obojcima.
Opanci s obojcima.
27
Grupa djevojaka.
Grupa djevojaka.
28
Portret žene u narodnoj nošnji.
Portret žene u narodnoj nošnji.
29
Kolo.
Kolo.
30
Portret žene.
Portret žene.
31
Portret žene
Portret žene
32
Portret žene.
Portret žene.
33
Tri djevojke u narodnim nošnjama
Tri djevojke u narodnim nošnjama
34
Seljakinje u narodnoj nošnji. Fotografirano straga.
Seljakinje u narodnoj nošnji. Fotografirano straga.
35
Seljakinja u narodnoj nošnji.
Seljakinja u narodnoj nošnji.
36
Seljakinje s frizurama u narodnoj nošnji.
Seljakinje s frizurama u narodnoj nošnji.
37
Seljakinje s frizurama u narodnoj nošnji.
Seljakinje s frizurama u narodnoj nošnji.
38
Kolo seljanki i seljaka.
Kolo seljanki i seljaka.
39
Seljačko kolo sa sviračima.
Seljačko kolo sa sviračima.
40
Kolo. Nošnja iz Trnjana.
Kolo. Nošnja iz Trnjana.
41
Gajdaš.
Gajdaš.
42
Starica vadi kruh iz krušne peći
Starica vadi kruh iz krušne peći
43
Žena sa košaricom grožđa.
Žena sa košaricom grožđa.
44
Nosačice vina.
Nosačice vina.
45
Utovar vina u barku.
Utovar vina u barku.
46
Prema Vranskom jezeru.
Prema Vranskom jezeru.
47
Ribari.
Ribari.
48
U vinogradu (u pozadini kuća s natpisom Tito).
U vinogradu (u pozadini kuća s natpisom Tito).
49
Košnice u dubu.
Košnice u dubu.
50