Nacrtaj strah - poimanje i doživljaji straha djece. Zbirka crteža školske djece (učenici 4. i 6. razreda) nastala u sklopu projekta Naracije straha (FEAR), Ploče, prosinac, 2017.
Nacrtaj strah - poimanje i doživljaji straha djece. Zbirka crteža školske djece (učenici 4. i 6. razreda) nastala u sklopu projekta Naracije straha (FEAR), Ploče, prosinac, 2017.