Razgovor s kazivačicom Šteficom Škiljan o predajama u suvremenom kontekstu i strahu u sklopu projekta FEAR ( Naracije straha ), Rude, 17.5.2014.
Razgovor s kazivačicom Šteficom Škiljan o predajama u suvremenom kontekstu i strahu u sklopu projekta FEAR ( Naracije straha ), Rude, 17.5.2014.