Rastoči se stari trabakul - 26 notnih zapisa autorskih pjesama " dalmatinske " tematike sa tekstovima
Rastoči se stari trabakul - 26 notnih zapisa autorskih pjesama " dalmatinske " tematike sa tekstovima