Promocija zbornika Socijalizam na klupi (ur: A. Matošević i L. Duraković). Lada Duraković- IEF.
Promocija zbornika Socijalizam na klupi (ur: A. Matošević i L. Duraković). Lada Duraković-  IEF.