Promocija zbornika Socijalizam na klupi (ur: A. Matošević i L. Duraković).Promotori - IEF.
Promocija zbornika Socijalizam na klupi (ur: A. Matošević i L. Duraković).Promotori -  IEF.