Etnomuzikološka i folkloristička građa Ive Furčića sa šibenskog područja pohranjena u Muzeju grada Šibenika ( 48 ) - Rakovo Selo
Etnomuzikološka i folkloristička građa Ive Furčića sa šibenskog područja pohranjena u Muzeju grada Šibenika ( 48 ) - Rakovo Selo