Suvremene prehrambene prakse i izbori otoka Hvara – generacijske razlike i mediteranska prehrana, Stari Grad, otok Hvar ( 7 ) D. Š., 3.5.2015., M. K. E., 2.5.2016. i Z. T., 2.5.2015.
Suvremene prehrambene prakse i izbori otoka Hvara – generacijske razlike i mediteranska prehrana, Stari Grad, otok Hvar ( 7 ) D. Š., 3.5.2015., M. K. E., 2.5.2016. i Z. T., 2.5.2015.