Suvremene prehrambene prakse i izbori otoka Hvara – generacijske razlike i mediteranska prehrana, Stari Grad, otok Hvar ( 7 ) Domagoj Šimunovič, 3.5.2015., Maja Koljanin Eilat, 2.5.2016. i Zoran Tadić, 2.5.2015.
Suvremene prehrambene prakse i izbori otoka Hvara – generacijske razlike i mediteranska prehrana, Stari Grad, otok Hvar ( 7 ) Domagoj Šimunovič, 3.5.2015., Maja Koljanin Eilat, 2.5.2016. i Zoran Tadić, 2.5.2015.