Suvremene prehrambene prakse i izbori otoka Hvara – generacijske razlike i mediteranska prehrana, Stari Grad, otok Hvar ( 6 ) S. Pa., 30.4.2015. i 27.6.2016.
Suvremene prehrambene prakse i izbori otoka Hvara – generacijske razlike i mediteranska prehrana, Stari Grad, otok Hvar ( 6 ) S. Pa., 30.4.2015. i 27.6.2016.