Suvremene prehrambene prakse i izbori otoka Hvara – generacijske razlike i mediteranska prehrana, Stari Grad, otok Hvar ( 2 ) F. Z., 30.4.2015.
Suvremene prehrambene prakse i izbori otoka Hvara – generacijske razlike i mediteranska prehrana, Stari Grad, otok Hvar ( 2 ) F. Z., 30.4.2015.