Etnomuzikološka i folkloristička građa Ive Furčića sa šibenskog područja pohranjena u Muzeju grada Šibenika ( 39 ) - Murter
Etnomuzikološka i folkloristička građa Ive Furčića sa šibenskog područja pohranjena u Muzeju grada Šibenika ( 39 ) -  Murter