Etnomuzikološka i folkloristička građa Ive Furčića sa šibenskog područja pohranjena u Muzeju grada Šibenika ( 38 ) - Tribunj
Etnomuzikološka i folkloristička građa Ive Furčića sa šibenskog područja pohranjena u Muzeju grada Šibenika ( 38 ) -  Tribunj