Etnomuzikološka i folkloristička građa Ive Furčića sa šibenskog područja pohranjena u Muzeju grada Šibenika ( 35 ) - Primošten; Tisno, Pirovac
Etnomuzikološka i folkloristička građa Ive Furčića sa šibenskog područja pohranjena u Muzeju grada Šibenika ( 35 ) -  Primošten; Tisno, Pirovac