Etnomuzikološka i folkloristička građa Ive Furčića sa šibenskog područja pohranjena u Muzeju grada Šibenika ( 12 ) - Radio emisije "Folklorna glazba šibenskog područja"
Etnomuzikološka i folkloristička građa Ive Furčića sa šibenskog područja pohranjena u Muzeju grada Šibenika ( 12 ) - Radio emisije "Folklorna glazba šibenskog područja"