Iz ostavštine Aleksandre Muraj - Terensko istraživanje preseljenih Srijemskih Hrvata u Gradini, 1996.: Obitelj "A" i Obitelj "B", Gradina, 28. i 29. 11.1996. (3)
Iz ostavštine Aleksandre Muraj - Terensko istraživanje preseljenih Srijemskih Hrvata u Gradini, 1996.: Obitelj "A" i Obitelj "B", Gradina, 28. i 29. 11.1996. (3)