Polish Academy of Sciences, Institute of Arts (ISPAN): Folk Music Collection vol. 9 - Pamiatki przeszkosci z archiwum wydobyte - Piesni i muzyka Kielecczyzny
Polish Academy of Sciences, Institute of Arts (ISPAN): Folk Music Collection vol. 9 - Pamiatki przeszkosci z archiwum wydobyte - Piesni i muzyka Kielecczyzny