Kazališne predstave / performansi prikazani ili ponuđeni za prikazivanje na Eurokazu prikupljeni u sklopu projekta "Stvaranje grada: prostor, kultura, identitet": Op. Eklekt (Japan) - Culture Vulture Package #O, der Wachtraum II.
Kazališne predstave / performansi prikazani ili ponuđeni za prikazivanje na Eurokazu prikupljeni u sklopu projekta "Stvaranje grada: prostor, kultura, identitet": Op. Eklekt (Japan) - Culture Vulture Package #O, der Wachtraum II.