Građa za izložbu ''Tradicijska kultura i rat : obnova folklornih društava'' : Međunarodna smotra folklora 1998.