Narodni plesovi Jugoslavije na smotrama folklora : programi Međunarodne smotre folklora