10. Međunarodna smotra folklora : programi Međunarodne smotre folklora