Domovinski rat i ratne žrtve u 20. stoljeću: etnografski aspekti. Novinar. Šibenik, 28. lipnja 2005.
Domovinski rat i ratne žrtve u 20. stoljeću: etnografski aspekti. Novinar. Šibenik, 28. lipnja 2005.