Predaje: Stećci (nosile ih vile; nađeni kosturi s repom; svatovska groblja)
Predaje: Stećci (nosile ih vile; nađeni kosturi s repom; svatovska groblja)