„Kud pogledam, svud je tama“, tužaljka
„Kud pogledam, svud je tama“, tužaljka