Domovinski rat i ratne žrtve u 20. stoljeću: etnografski aspekti. Vukovarac u šibenskom kraju. Šibenik, 5. i 6.7.2005.
Domovinski rat i ratne žrtve u 20. stoljeću: etnografski aspekti. Vukovarac u šibenskom kraju. Šibenik, 5. i 6.7.2005.