Kazivanja s otoka Krka. O tradicijskom plesu;Vrbnik, 24.6.1995. Ivanja ( nastavak ); 18.9.1995. Kornić 1995 / 2
Kazivanja s otoka Krka. O tradicijskom plesu;Vrbnik, 24.6.1995. Ivanja ( nastavak ); 18.9.1995. Kornić 1995 / 2