Domovinski rat i ratne žrtve u 20. stoljeću: etnografski aspekti. Razgovor sa Štukom (Una: rujan-prosinac 1995.). Zagreb, 21. prosinac 2002.
Domovinski rat i ratne žrtve u 20. stoljeću: etnografski aspekti. Razgovor sa Štukom (Una: rujan-prosinac 1995.). Zagreb, 21. prosinac 2002.