Vukovarski dnevnik Ane Kvesić, 1995. (?) a) Rosemary s Novog Zelanda - čita svoje pjesme (2. dio); b) snimana na audio kasetu reportaža s HTV-a o centru za ozdravljenje pomoću promjene stavova; c) sniman sastanak u MMžC ” Nona”; d) početak večeri sa Rosemary s Novog Zelanda (1. dio)
Vukovarski dnevnik Ane Kvesić, 1995. (?) a) Rosemary s Novog Zelanda - čita svoje pjesme (2. dio); b) snimana na audio kasetu reportaža s HTV-a o centru za ozdravljenje pomoću promjene stavova; c) sniman sastanak u MMžC ” Nona”; d) početak večeri sa Rosemary s Novog Zelanda (1. dio)