Kazivači o Bosanskom ratu: a) Kazivač: Fatima iz Mostara; b) Snimana emisija Dobri ljudi; c) kazivač: Emilija iz Mostara
Kazivači o Bosanskom ratu: a) Kazivač: Fatima iz Mostara; b) Snimana emisija Dobri ljudi; c) kazivač: Emilija iz Mostara